Σύμφωνα με το Καταστατικό, εταίροι με εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕ είναι:

• Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)

• Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)

• Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)

• Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)

• Ένωση Παραγωγών Έργων Επικοινωνίας (PACT)

• Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ)

• Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)

Όλες οι εταιρείες που είναι μέλη στους παραπάνω συλλογικούς φορείς θεωρούνται μέλη και στο ΣΕΕ.

Επίσης, μέλη του ΣΕΕ είναι:

 • Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.)
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπνευματωδών Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.)
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (Π.Σ.Β.Α.Κ.)
 • IAB
 • CINENEWS - Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Διαφημίσεων
 • NETMED-MULTICHOICE HELLAS
 • XL ADVERTISING COMMUNICATION
 • MediaCAST
 • IdeART KARAMANLIDIS
 • ART STORM CREATIVE SHOP
 • MARK CREATIVE
 • LE SPOT PRODUCTION
 • TEAM WORK COMMUNICATION
 • INTRAWAY
 • SPIRITUP LAB
 • COMITECH
 • TEMPO OMD Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
 • PARAMOUNT ADVERTISING
 • BASIS-ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ
 • AGENDA Α.Ε.
 • ΚΑΜΠΥΛΗ
 • TONIC
 • ADJUST LANE
 • EXTRA LARGE MEDIA
 • ΑΠΟΨΗ
 • STRATEGY & COMMUNICATION ADVISORS
 • POLITY
 • CHOOSE
 • MEDIABRANDS
 • DART COMMUNICATIONS
 • PANEL TV
 • SMARTCOM
 • PLAN & ACT
 • ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
 • BITEBYTE
 • ORANGE
 • MMS Α.Ε.
 • STRATEGO
 • SI ENORASIS
 • A&B ADVERTISING
 • DK ADVERTISING
 • P.R.C.S. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • FAN & COMMUNICATION
 • ΜΙΛΗΤΟΣ
 • ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ
 • ΔΙΟΝΙΚΟΣ
 • GENESIS ADVERTISING
 • DWHITE
 • StarSystemPro
 • SOLIDDOP
 • G AND B COMAD
 • MKS
 • MULTIPRODUCTIONS
 • NOISIS
 • BRILLIANT PR
 • NEW EVENT GENERATION
 • CONTACTadv
 • THE NEWTONS LABORATORY
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
 • BEE GROUP
 • NOVACERT
 • ENCORE
 • NEXTLINE
 • HONEYBEE
 • SPIN COMMUNICATIONS
 • THE REALLY USEFUL PEOPLE
 • FRESSCOM
 • ARTION Conferences & Events
 • SOHOSQUARE
 • DOTSOFT
 • ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.
 • SPELL ADVERTISING
 • MSCOMM
 • FOTONE
 • Δ.ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ
 • ΚΑΜΠΥΛΗ
 • GREENMIND
 • GLOBAL ACTIVITIES KEY
 • MEDIA SUITE
 • KITCHEN.WAS

καθώς και

 • εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριας διαφήμισης
 • τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
 • τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα