Αν το βασικό στοιχείο για την ύπαρξη ενός φορέα αυτοδέσμευσης, όπως είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), είναι ένα σύνολο κανόνων δεοντολογίας αποδεκτό από όλους τους φορείς της αγοράς, όπως είναι ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε), το μοναδικό «εργαλείο» για τη λειτουργία του συστήματος αυτού είναι οι Επιτροπές Ελέγχου.

Στο ΣΕΕ υπάρχουν 2 Επιτροπές Ελέγχου, η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια, και είναι αυτές – αποκλειστικά και μόνο – αρμόδιες και υπεύθυνες για να κρίνουν τις διαφημίσεις, σε 1ο και 2ο βαθμό αντίστοιχα.

Στις Επιτροπές αυτές εθελοντικά συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη της διαφημιστικής αγοράς, με μεγάλη πείρα στο χώρο του marketing και της επικοινωνίας.

 

 

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα