Ποιοι είμαστε

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι ανεξάρτητη αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), κατ’ επιταγήν του άρθρου 9 του κεφαλαίου Β΄ «Όργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου» του Νόμου 2863/2000.

Σκοπός του ΣΕΕ είναι ο έλεγχος του περιεχομένου όλων των μορφών της εμπορικής επικοινωνίας, με βάση την αρχή της αυτοδέσμευσης, προκειμένου να διαπιστώνεται συμβουλευτικά, προληπτικά ή κατασταλτικά η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΔ-Ε), σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Ο έλεγχος αυτός ασκείται από τις προβλεπόμενες Επιτροπές και την ευθύνη για τη σύσταση, οργάνωση και καλή λειτουργία τους έχει το ΣΕΕ.

Τα λειτουργικά έξοδα του ΣΕΕ καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών του, από το ειδικό τέλος του Ν.3801/2009 (Άρθρο 48) και από τα παράβολα των προσφυγών των εταιρειών. Το ΣΕΕ έχει συχνή και καλή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καθώς και με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο ενημερώνεται για όλες τις αποφάσεις που εκδίδονται και για άλλα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.

Δομή

Το ΣΕΕ, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό του, διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σήμερα απαρτίζουν οι:

 • Χριστίνα Χοχλακίδου – Πρόεδρος / ΕΔΕΕ
 • Κώστας Κιμπουρόπουλος – Αντιπρόεδρος / ΕΙΤΗΣΕΕ
 • Χάιδω Ηλιοπούλου – Γραμματέας / ΣΔΕ
 • Μίκης Μοδιάνο – Ταμίας / PACT
 • Παναγιώτης Γαβριηλίδης – Μέλος / ΣΔΕ
 • Έφη Καρακίτσου – Μέλος / ΕΔΕΕ
 • Τάσος Ξιναρής – Μέλος / ΕΙΗΕΑ
 • Νεόφυτος Οικονόμου – Μέλος / ΕΡΤ
 • Χάρης Παριανός – Μέλος / ΕΔΕΕ
 • Κώστας Φωτόπουλος – Μέλος / ΕΙΙΡΑ

Η σύνθεση του Δ.Σ. αλλάζει κάθε 2 χρόνια, ενώ η Προεδρία του εναλλάσσεται μεταξύ των εκπροσώπων των ιδρυτικών φορέων του ΣΕΕ, την ΕΔΕΕ και το ΣΔΕ.
Γενική Διευθύντρια του ΣΕΕ είναι η Ελένη Δοντά και Νομικός Σύμβουλος ο Γιώργος Δημαράς.

Μέλη

More...
 • Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) 
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (Π.Σ.Β.Α.Κ.)
 • IAB 
 • OPEN – Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε
 • CINENEWS – Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Διαφημίσεων
 • NETMED-MULTICHOICE HELLAS
 • A&B ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
 • ADMINE 3.0 ΑΕ
 • APOPSI
 • ARTION CONF.& EVENTS
 • ARTWARE
 • BAYER ΕΛΛΑΣ
 • BEE GROUP
 • BEST MEDIA
 • BIRDIE
 • BPCC
 • BUTTERFLY
 • CARAT COM.SERVICES
 • CENTER PLUS SA
 • CICERO
 • CLOUDPRINT
 • COMITECH
 • DEBRIEF
 • DOTSOFT
 • DWHITE
 • ELMA ADV.
 • ENCORE
 • EPSILON
 • FOTONE
 • GLOBAL ACTIVITIES KEY
 • GREAT TRADE EXHIBITIONS
 • GREENMIND
 • HERMES PRODUCTIONS
 • HONEST PARTNERS
 • HONEYBEE
 • IDEA IKE
 • KITCHEN.WAS
 • LTO
 • MAGIQ DOORZ
 • MAKARIOS TRAVEL
 • MATRIX DESIGN
 • McCANN ATHENS
 • MEDIA SUITE
 • MEDIABRANDS
 • MKS
 • MMS
 • MSCOMM
 • N-N ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
 • NEXTLINE
 • NOISIS
 • NOVACERT
 • ORANGE
 • OXYGEN 2 ADV.
 • PARAGON
 • PLANO2
 • PLUS EUROPE Μ.ΙΚΕ
 • PROOPSIS
 • REPUTATION UNIQUE
 • SOCIALDOO
 • SOHOSQUARE
 • SOLIDDOP
 • SPELL ADVERTISING
 • SPIN COMMUNICATIONS
 • STEFICON
 • STRATACOM
 • STRATEGO
 • TEMPO OMD Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
 • WELCOME ΕΠΕ
 • WIN Μ.ΕΠΕ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ
 • ΑΝΕΛΙΞΙΣ
 • ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ
 • ΒΑΝΙΔΗΣ X. & ΣΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ
 • Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΚΕ
 • ΔΙΟΝΙΚΟΣ
 • ΕΤΑΜ
 • ΠΕΔΙΟ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΘΡΑΚΕΑ
 • ΚΑΜΠΥΛΗ
 • ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 • ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
 • ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Μ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΔΕΟΝ
 • ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΜΙΛΗΤΟΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
 • ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ
 • ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.
 • ΣΗΜΑ Α.Ε.
 • ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΖΑΚΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ

καθώς και

 • εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριας διαφήμισης
 • τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
 • τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

Ειδικό Τέλος

Το Σεπτέμβριο του 2009 με το Νόμο Ν3801/2009 θεσπίστηκε υπέρ του ΣΕΕ η απόδοση Ειδικού Τέλους επί των τιμολογίων της διαφήμισης, το οποίο με το Νόμο Ν5005/2022 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,04% (και 0,06% από 01.01.2025). Η απόφαση αυτή πάρθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών της διαφημιστικής αγοράς (διαφημιζόμενων – διαφημιστικών εταιρειών – διαφημιστικών μέσων) και ιδιαίτερα μετά από σχετική εισήγηση του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) με το σκεπτικό ότι η είσπραξη του Ειδικού Τέλους θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την καλύτερη λειτουργία του ΣΕΕ, σε σχέση με τον έλεγχο της δεοντολογίας της εμπορικής επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του φορέα, αφ’ ετέρου προάγεται ο θεσμός της αυτοδέσμευσης και υποστηρίζεται η προσπάθεια να μην υπάρχουν παραπλανητικές διαφημίσεις.

Έτσι επιτυγχάνεται ο διπλός στόχος του ΣΕΕ:

 • Διατήρηση «καθαρού» διαφημιστικού λόγου, με συνέπεια την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη διαφήμιση, και
 • Προστασία των καταναλωτών

Λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του Ειδικού Τέλους στο Ενημερωτικό Σημείωμα