Skip to main content

Εισαγωγή

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΔ-Ε) (έκδοση 2023) βασίζεται ως προς το περιεχόμενο και τη δομή του στον MARKETING COMMUNICATIONS CODE, του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (ICC), που ισχύει παγκόσμια. Στη χώρα μας προβλέπεται από τον Ν2863/2000, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α262 το Νοέμβριο του 2000.

Η παρούσα έκδοση του Κώδικα καλύπτει όλες τις διαφημιστικές επικοινωνίες, με την ευρεία έννοια (βλ. ορισμούς), ανεξάρτητα από το είδος, τη μορφή ή το μέσο.

Ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή, από όλους τους ασχολούμενος με τη διαφήμιση, δηλαδή διαφημιζόμενους, διαφημιστές και διαφημιστικά μέσα, τους εντολείς και τους εντολοδόχους τους, καθώς και από άλλους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα marketing, συμπεριλαμβανομένων των influencers, των bloggers, vloggers κ.α. (βλ. άρθρο 23).

Σκοπός του Κώδικα είναι να ανταποκριθεί στους παρακάτω στόχους:

 • να αναδείξει την υπευθυνότητα του κλάδου της διαφήμισης και του marketing και τις σχετικές ορθές πρακτικές
 • να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαφήμιση και στο marketing
 • να εξασφαλίσει το σεβασμό στην ιδιωτική ζωή και τις προτιμήσεις των καταναλωτών
 • να διασφαλίσει αυξημένη υπευθυνότητα στις διαφημιστικές επικοινωνίες για τα παιδιά και τους εφήβους
 • να προασπίσει την ελευθερία έκφρασης όσων ασχολούνται με τις διαφημιστικές επικοινωνίες
 • να παρέχει αποτελεσματικές, εύχρηστες και ευέλικτες λύσεις σε θέματα προστασίας των καταναλωτών
 • να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για νομοθετική ή άλλη κανονιστική παρέμβαση

Ο Κώδικας εφαρμόζεται τόσο ως προς το πνεύμα του, όσο και ως προς το γράμμα του. Οι διατάξεις του είναι αδιαίρετες και οφείλουν να τηρούνται όλες ανεξαιρέτως. Ο Κώδικας αφορά στις διαφημιστικές επικοινωνίες στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των λέξεων και των αριθμών (προφορικών και γραπτών), των οπτικών παραστάσεων, της μουσικής και των ηχητικών εφέ, καθώς και του υλικού που προέρχεται από άλλες πηγές.

Για τους σκοπούς του Κώδικα ο όρος:

 • «διαφήμιση» αναφέρεται σε κάθε μορφή διαφημιστικής επικοινωνίας που υλοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνήθως έναντι αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος
 • «παιδιά» αναφέρεται σε άτομα ηλικίας 12 ετών και κάτω
 • «καταναλωτής» αναφέρεται σε κάθε άτομο που εύλογα αναμένεται ότι επηρεάζεται από τη διαφημιστική επικοινωνία, είτε προσωπικά, είτε ως πελάτης ή ως χρήστης
 • «ψηφιακά διαδραστικά μέσα» αναφέρεται σε όλο το φάσμα των μέσων, των πλατφορμών και των τεχνολογιών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας, του βίντεο, της addressable τηλεόρασης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), των φορητών συσκευών, της παρακολούθησης πολλαπλών συσκευών και των σχετικών αλγορίθμων.
 • «διαφημιστική επικοινωνία» περιλαμβάνει τη διαφήμιση, τα διαφημιστικά μηνύματα σε συσκευασίες προϊόντων, σε ετικέτες και σε υλικά στα σημεία πώλησης, καθώς και άλλες τεχνικές, όπως οι προωθητικές ενέργειες, οι χορηγίες, το άμεσο marketing και οι ψηφιακές διαφημιστικές επικοινωνίες και θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως ως κάθε επικοινωνία που παράγεται απευθείας από ή για λογαριασμό των διαφημιζόμενων, αποσκοπώντας κυρίως στην προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών ή στον επηρεασμό της καταναλωτικής συμπεριφοράς
 • «κινητό» αναφέρεται σε κινητά τηλέφωνα και ασύρματες συσκευές (όπως, ενδεικτικά, φορητά παιχνίδια κονσόλες, ταμπλέτες, ρολόγια χειρός κ.λπ.) από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να καλεί, μπορεί επίσης να αλληλεπιδρά με αυτές και οι οποίες απαιτούν κάρτα ταυτότητας συνδρομητή ή προσωπικό αναγνωριστικό για το χρήστη
 • «διαφημιζόμενος» αναφέρεται σε πρόσωπα ή εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων όσων διενεργούν προώθηση πωλήσεων και άμεσο marketing, οι οποίοι ή για λογαριασμό των οποίων δημοσιεύονται ή προβάλλονται διαφημιστικές επικοινωνίες, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους ή τον επηρεασμό της συμπεριφοράς των καταναλωτών
 • «προσφορά» αναφέρεται σε κάθε παρουσίαση ή προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών με σκοπό την πώληση
 • «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά σε ένα άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί και δεν περιλαμβάνει ανωνυμοποιημένες ή ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες
 • «υπηρεσία προτίμησης» (“Robinson List”) αναφέρεται στη διαχείριση και λειτουργία λίστας στην οποία εγγράφονται οι καταναλωτές προκειμένου να εξαιρούνται από τηλεφωνικές κλήσεις ή άλλες ενέργειες άμεσου marketing, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς
 • «προϊόν» αναφέρεται σε οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο μιας διαφήμισης – συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, πρόκειται για φυσικά προϊόντα (αγαθά) ή υπηρεσίες. Κατά περίπτωση, ο Κώδικας μπορεί να εφαρμοστεί και ευρύτερα και να αφορά και σε διαφημιστικές ιδέες (concepts)
 • «έρευνα», περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς, την έρευνα γνώμης και την ανάλυση δεδομένων και αναφέρεται στη συστηματική συλλογή και ερμηνεία πληροφοριών για άτομα και οργανισμούς. Χρησιμοποιεί τις στατιστικές και αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές των εφαρμοσμένων κοινωνικών και συμπεριφορικών επιστημών για να παρέχει στοιχεία και συμπεράσματα και να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από παρόχους αγαθών και υπηρεσιών
 • «έφηβοι» αναφέρεται σε άτομα ηλικίας 13 έως και 17 ετών

Διαβάστε τον Κώδικα

Μπορείτε να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε ολόκληρο, ή κάποιο μέρος του κώδικα παρακάτω.

Διαφημίσεις για παιδιά

Διαφημίσεις καπνού

Οικολογία και περιβάλλον

Προϊόντα ζύθου

Τρόφιμα & μη αλκοολούχα

Αλκοολούχα ποτά

Καλλυντικά

Συμπληρώματα διατροφής

Influencer Marketing

Τεκμηρίωση Διαφημιστικών Ισχυρισμών

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κυλιόμενοι και Σταθεροί Τίτλοι

Εκπτώσεις – Προσφορές